Junioren

Tot de jeugdspelers (junioren) worden gerekend degenen die op 1 september van het betreffende verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Senioren

Iedereen die op 1 september van het betreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder is wordt gerekend tot de senioren. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met mei.

Als u het leuk lijkt om bij ons te komen badmintonen, dan heten wij u van harte welkom. Wij geven u de gelegenheid om 2 avonden gratis mee te spelen!

Contributie

Contributie per speelseizoen (na zomervakantie tot ongeveer eind mei)
De bedragen hieronder vermeld kunt u overmaken op ING rekening NL43INGB0002218024. U ontvangt, uiterlijk 1 augustus de factuur, welke voor de eerste speelavond moet zijn voldaan. Indien u in termijnen betaald.

SeniorenJunioren
Contributie€ 130,00€ 60,00
Inschrijfgeld (eenmalig) nieuwe leden€ 11,50€ 11,50
Contributie opbouw
Wordt u lid in de periode:SeniorenJunioren
september, oktober of november€ 130,00€ 60,00
december, januari of februari€ 86,55
maart, april of mei€ 43,29
Gespreide betaling
Voor wanneer te betalen:SeniorenJunioren
te betalen voor 1 november€ 47,50
te betalen voor 1 januari€ 47,50
te betalen voor 1 maart€ 47,50
Gespreide betaling *
Hiervoor berekenen we 10% extra

Inschrijven

Als u u wilt inschrijven dan kan dat via onderstaande formulier, u kunt dit formulier inleveren bij Frans de Wit.

Opzegging lidmaatschap

Indien u om een bepaalde reden geen lid meer van onze vereniging kunt of wilt blijven, dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie. secretaris@badmintonmaartensdijk.nl
Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie teruggestort. Indien u zich niet 1 maand voor het einde van het speelseizoen afmeld bent u het volledige contributie verschuldigd.

Administratie

Treden er wijziging op in uw persoonlijke omstandigheden door bijvoorbeeld verhuizing of omdat uw naam verandert door een huwelijk, geef ons dan even een berichtje zodat we het geheel kunnen verwerken in onze administratie. Vergeet ook niet uw veranderde e-mail adres aan ons door te geven!!

U kunt ervan overtuigd zijn dat het bestuur zijn uiterste best doet om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien en u zoveel mogelijk speelplezier te bieden in een prettige sfeer. Wij verwachten dan ook een kleine inspanning van uw zijde door met het bovenstaande rekening te houden.

AVG privacy-verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Reflex Maartensdijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als BC Reflex onder nummer 40476882. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2019.

Doel
Reflex verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor verwerking in de ledenadministratie. De ledenadministratie verwerkt jouw persoonlijke gegevens om jouw lidmaatschap te kunnen beheren. We gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen of je te informeren over badminton- en vereniging gerelateerde onderwerpen. We bewaren je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer(IBAN). Op basis van deze gegevens bepalen we je contributie.

Inzage en wijziging
Het is altijd mogelijk om de gegevens die Reflex van jou bewaart in te zien. Neem daarvoor contact op met de secretaris via secretaris@badmintonmaartensdijk.nl. Wijziging van de persoonsgegevens is mogelijk als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften.

Ontvangers van verzamelde gegevens
Persoonsgegevens worden gedeeld met Badminton Nederland, de erkende Nederlandse badmintonbond. Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden. Reflex bewaart haar gegevens bij de penningmeester en de ledenadministratie. De algemene ledenvergadering kan besluiten om bepaalde partijen uit te sluiten voor het delen van persoonsgegevens.

Foto’s
Het kan voorkomen dat we foto’s maken tijdens de speelavonden voor public relations, promotie of sponsorwerving. We kunnen deze foto’s ook op onze website plaatsen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor men schade kan ondervinden en we plaatsen – zonder overleg – bij foto’s geen namen of persoonlijke gegevens. Wilt u bezwaar maken tegen één van de gebruikte foto’s dan kunt u mailen secretaris@badmintonmaartensdijk.nl